Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση τροποποίησης του Ε.Π. Δήμου Δράμας, δημοτικής περιόδου 2014-2019

Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2019
image_print