Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

«Έγκρισης εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων του Δήμου Δράμας για τον μήνα Ιούνιο 2022»

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022
image_print