1

«Έγκρισης εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων του Δήμου Δράμας για τον μήνα Ιούνιο 2022»