Οικονομική Επιτροπή

«Έγκρισης πρακτικού Νο1 και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Ελαιολιπαντικών 2021 για το Τμήμα 6 «Πετρέλαιο Κίνησης» της ΔΕΥΑΔ»,

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021
image_print