Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Εκχιονισμός -αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2018 – Aπρίλιος 2019

Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018
image_print