Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

«Εκχιονισμός -αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2020 – Aπρίλιος 2021»

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020
image_print