1

Έκδοση άδειας και παραχώρηση θέσης παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου λαϊκής αγοράς