Έκδοση αδείας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου λαϊκής αγοράς – Κατσιγιάννη Μαρία του Στέργιου