1

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ