Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ (ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.799 & 800)

Παρασκευή, 8 Ιούνιος 2018
image_print