Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, μουσικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως (10) μηνών, επί ωρομισθία, για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015
image_print