Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου που αφορά στον σχεδιασμό – υλοποίηση μιας καινοτόμου εφαρμογής με οργανωτικό ρόλο για την αποδοτική αντιμετώπιση των αιτημάτων των πολιτών

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012
image_print