Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για «Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού » ποσού 18.532,75 €.

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015
image_print