Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για «Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού ΤΚ Νικοτσάρα» ποσού 3,300,34 €.

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015
image_print