Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για το κλείσιμο του τμήματος ΤΕΙ Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών Δράμας