Δημοτική Κοινότητα Δράμας

Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την «Κατανομή πιστώσεων στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 2022»

Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2021
image_print