Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε0938 με τίτλο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ για το έργο/α: 2018ΣΕ09380029 (ΤΕΒΑ) – ΣΙΤΙΣΗ Α.Ε.

Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021
image_print