Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε0938 με τίτλο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ συνολικού ποσού 23.613,60 ευρώ για το έργο/α: 2018ΣΕ09380029 (TEBA)

Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021
image_print