Εκκαθάριση – εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε0938 (ΤΕΒΑ) Παπαλεξάνδρου Αθανασία