Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Εκκίνηση διαδικασίας επαναδημοπράτησης τμήματος έκτασης 190.000 τ.μ. του αριθμ. 811 κοινόχρηστου τεμαχίου αγροτικού κλήρου, συνολικής έκτασης 226.780 τ.μ. κοινότητας Μαυρόβατου, σε εφαρμογή του άρθρου 195 Ν. 3463/2006 «Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης»

Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2022
image_print