1

Εκκίνηση διαδικασίας επαναδημοπράτησης τμήματος του με αριθμ. 811 κοινόχρηστου τεμαχίου αγροτικού κλήρου, της κοινότητας Μαυροβάτου