1

Εκκίνηση διαδικασίας επαναδημοπράτησης των αγροτεμαχίων με αριθμό 91, 536 & 628 σχολικού κλήρου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας