Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής με θητεία από 01-09-2019 έως και την 06-11-2021

Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2019
image_print