Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 162 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015
image_print