Έκτακτη χρηματοδότηση Εσπερινού Γενικού Λυκείου Δράμας