1

Έκτακτη χρηματοδότηση του Εργαστηριακού Κέντρου Δράμας.