Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΡΓ.ΕΙΣΦ.ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΛΟΓ/ΜΟ ΠΑΙΔ.ΚΑΤΑΣΚ.(ΥΠ.ΙΔΑΧ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ& 30 ΥΠ.,ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 1-8-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-8-2020

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
image_print