Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΡΓ.ΕΙΣΦ.ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΜΟ ΠΑΙΔ.ΚΑΤΑΣΚ.(ΥΠ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & 2 ΥΠ.,ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 1-8-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-8-2020)

Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2021
image_print