Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΡΓ.ΕΙΣΦ.ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓ/ΜΟ ΠΑΙΔ.ΚΑΤΑΣΚ.(ΥΠΑΛ.ΙΔΑΧ PUMM MICHEL ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ 1-8-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-8-2020)

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
image_print