Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΡΓ.ΕΙΣΦ.ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΜΟ ΠΑΙΔ.ΚΑΤΑΣΚ.(ΥΠΑΛ.ΙΔΑΧ.ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ & 1 ΥΠ.ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 1-8-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-8-21)

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022
image_print