Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.39/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2022
image_print