Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΤΑ ΤΟ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021

Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021
image_print