Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΑΤΑ ΤΟ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021

Τρίτη, 13 Ιουλίου 2021
image_print