Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡ.Α179/2016 ΑΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Πέμπτη, 8 Απριλίου 2021
image_print