Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Έλεγχος, επεξεργασία, μετατροπή ψηφιακού υλικού και χειρισμός μηχανημάτων προβολής βραβευμένων ταινιών στο πλαίσιο διεξαγωγής του μίνι φεστιβάλ 2014

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014
image_print