Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Έλεγχος των βιβλίων της Οικονομικής Υπηρεσίας σε ορκωτό ελεγκτή για το οικονομικό έτος 2016 (χρήση 2015)

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016
image_print