Εγγραφή του Δήμου Δράμας ως συνδρομητή για συνδρομές έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων για το έτος 2021.