1

Ενοικίαση καλαθοφόρου για τις ανάγκες του Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. 2021.