Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Ενοικίαση – Ρύθμιση Παραμετροποίηση και Χειρισμός λειτουργίας Προβολικού Συστήματος Ψηφιακού κινηματογράφου ” Digital cinema Projector” (DCP -2K) και του περιφερειακού εξοπλισμού του με συστήματα ήχου 5.1 για την πραγματοποίηση προβολών ταινιών ,στο πλαίσιο του φεστιβαλ

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016
image_print