1

Ενοικίαση σκαλωσιών για εργασίες στις κτιριακές υποδομές του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. για τις ανάγκες του Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. 2021.