Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2021
image_print