ΕΝΟΣ ΣΑΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (UPS) ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ.