Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 3 ΣΤΥΛΩΝ & 3 Φ.Σ. S-17 ΣΤΗΝ ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ)

Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015
image_print