Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ

Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2019
image_print