ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΤΗ 2η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΗΦΗ

Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2019
image_print