ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΑ Ε0938 (ΤΕΒΑ)