Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΗΦΗ

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2021
image_print