Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΗΦΗ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Τετάρτη, 3 Μάρτιος 2021
image_print