Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Επανακατάταξη υπαλλήλων του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας στα κλιμάκια του ν. 4354/2015

Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021
image_print