Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Επαναβεβαίωση της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 104/73 περί δωρεάς οικοπέδου για την ανέγερση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δράμας»

Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2023
image_print